marți, 14 mai 2013

Programe utile pentru profesori

Pilot Online Training Solution 2006
Pilot Online Training Solution 2006
    Pilot Online Training Solution reprezintă un software multimedia foarte util, care necesită o conexiune la internet şi le oferă studenţilor acces de la distanţă la anumite cunoştinţe.

    Studenţii se pot înregistra şi să înveţe direct de la domiciliu sau într-un mediu confortabil. Acest produs software a fost creat pentru profesori, administratori şi furnizorii de educaţie au lansat si evaluat această aplicaţie direct pe internet pentru a fi mult mai aceesibilă tuturor, folosind nimic altceva decât un browser standard.
 
Totally Free Teacher Tools
 Totally Free Teacher Tools
      Nu am fost în totalitate sigură la ce să mă aştept când am văzut Totally Free Teacher Tools.Odată ce l-am instalat, am putut vedea de ce dezvoltatorii cred că ar fi bine să fie utilizat de către profesori sau alte persoane care au de a face cu un grup de copii în mod regulat.
       Totally Free Teacher Tools este un pachet de 4 aplicaţii Giftwiz, The Hat, Cool Timer si Text Tally. Nici una dintre aplicaţii nu este foarte atractivă dar chiar şi aşa ele functioneza bine şi ar putea fi cu siguranţă utilizat în clase sau în alte părţi.

starPlanIt 1.7
starPlanIt 1.7
         starPlanlt reprezintă o planificare de lecţii, deţine o interfaţă simplă, iar planificarea lecţiilor pe calculator este simplă şi comodă. Caracteristica standard vă permite să urmăriţi standardele pe care lecţiile dumneavoastră le îndeplinesc şi vă oferă un raport.
        Multe şcoli solicită profesorilor să urmarească standardele cu privire la lecţiile pe care le predau în fiecare zi şi să întocmească un rezumat. Pentru majoritatea profesorilor acesta reprezintă un proces laborios, care poate dura ore întregi. Cu starPlanlt este uşor să urmăriţi automat standardele, tot ce trebuie să faceţi este să daţi un click pentru a le introduce pentru zilele in care ele le predaţi.

Site-ul de unde puteţi descărca aceste programe: http://www.portalroman.com
 

Recomandare auxiliar
          Vă recomand auxiliarul „ SĂ APROFUNDĂM TEXTELE LITERARE”  care o are ca autoare pe Marcela Peneş şi  este apărut la Editura Ana, Bucureşti, 2006.
          Lucrarea „ Să aprofundăm textele literare” cuprinde exerciţii suplimentare pentru înţelegerea textelor literare din manualul de Limba şi Literatura Română pentru clasa a II-a.
          Lucrarea se constituie într-un util auxiliar care vine să obişnuiască elevii cu tehnicile noi de aprofundare, de recapitulare şi de evaluare a cunoştinţelor şi abilităţilor dobândite. Auxiliarul poate fi folosit în momentele de fixare a cunoştinţelor ca baza unor activităţi independente, în orele de recapitulare, sistematizare şi evaluare.
          Lucrarea este în concordanţă cu manualul Editurii Marcela Peneş şi ţine seama de cerinţele programei şi de ordinea conţinuturilor din manual.
          Activitatea elevilor pe acest material poate fi  uşor urmărită şi apreciată de învăţători şi de părinţi, iar pentru elevi va constitui un mod plăcut şi atrăgător de autoevaluare.

Proiect didactic "Şoricelul cel prostuţ" - povestirea educatoareiPROIECT DIDACTIC


                                                                                               Propunător: Grigoraşi Lavinia

DATA: 30.11.2012
GRUPA: mijlocie
DOMENIUL EXPERIENȚIAL: Limbă și Comunicare
CATEGORIA DE ACTIVITATE: Educarea limbajului
TEMA ACTIVITĂȚII: Audierea unui text epic; valorificarea mesajului educativ
SUBIECTUL ACTIVITĂȚII: „ Şoricelul cel prostuţ” de S.Marşak
MIJLOC DE REALIZARE: povestirea educatoarei
TIPUL ACTIVITĂȚII: predare-învățare
SCOPUL ACTIVITĂȚII: Familiarizarea preșcolarilor cu textul epic, exersarea deprinderii de a asculta    
                                              cu atenție expunerea educatoarei și de a preciza apoi conținutul de idei cu
                                              ajutorul suportului intuitiv;
OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
                                          O1 – să aculte cu atenție expunerea educatoarei pentru a reține personajele, 
                                                   cadrul în care se desfașoară acțiunea, succesiunea evenimentelor;
                                          O2 – să redea cu ajutorul suportului intuitiv conținutul de idei al poveștii,
                                                   folosind o exprimare clară, corectă, coerentă;
                                          O3 – să reproducă sunetele specifice fiecărui personaj al povestii;
                                          O4 – să alcătuiască propoziţii simple despre personajul din poveste.
STRATEGIA DIDACTICĂ:
a)      metode si procedee: conversația, explicația, narațiunea, elemente de problematizare, învațarea prin descoperire; jocul.
b)      material didactic: set de planse reprezentand momentele subiectului, stimulente;
c)      material bibliografic:
·         Antonovici, Ş., Mitu, F, Metodica activitãţilor de educare a limbajului, Ediţia a-2-a revizuitã, Editura Humanitas Educaţional, Bucureşti, 2005;
·         Dumitrana, M., Educarea limbajului în învãţãmântul preşcolar, Editura Compania, Bucureşti, 1999;
·         Hobjilã, A., Elemente de didacticã a activitãţilor de educare a limbajului (etapa preşcolaritãţii), Institutul European, Iaşi, 2008;         
d)     forme de organizare: frontal, individual;
e)      durata activitatii: 20- 25 min.
ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII:
-          Se va aerisi sala de grupa;
-          Se va pregăti suportul cu planșele reprezentând conținutul de idei al povestirii;
-          Se vor aranja scaunelele in forma unui semicerc pentru a asigura o buna vizibilitate asupra materialului intuitiv;
-          Se va asigura intrarea organizata a copiilor in sala de grupa si ocuparea locurilor pe scaunele.

Nr.
Crt
SECVENŢELE ACTIVITĂŢII
OB.
OP.
CONȚINUT INSTRUCTIV-EDUCATIV
STRATEGIA                                                    DIDACTICĂ
    EVALUA-RE
METODE ȘI PROCEDEE
MAT.DID.
FORME DE ORG.
TIMP


  1.

INTRODUCE- REA ÎN ACTIVITATE

Se va face prin tranziția “Şoricelul Dominic”– intonare cântec.
Copii vor intona cântecul și vor executa mișcările sugerate de textul cântecului.- jocul

3
- evaluarea deprinderii de a intona un cantec în colectiv
  


2.ANUNTAREA TEMEI SI PRECIZAREA OBIECTIVE-LOR

Povestea pe care va voi spune-o astazi ne prezintă ce s-a întamplat cu şoricelul nostru care era tare mofturos.
Povestea se numește „Şoricelul cel prostuţ” și e scrisă de S.Marşak
-          Voi cunoașteți și alte povești în care printre personaje se aflau şoricei?
-          Cum se numeau ele?
Se vor preciza cateva sarcini pentru copii: sa asculte cu atenție pentru a afla unde și când se petrece actiunea, care este personajul principal, intamplarile prin care trece el, pentru ca în final să-și exprime părerea în legatură cu acesta.
- explicația


-conversația
frontal


3
- verificarea deprinderii de a asculta explicatia educatoarei;
- verificarea capacității de a face corelații cu teme ase-mănătoare din poveș-tile cunos-cute
  

 3.
DIRIJAREA ÎNVĂȚĂRII

-- Nararea poveștii de către educatoare


O1
Voi expune povestirea cât mai sugestiv,  respectând: intonaţia, pauzele, ritmul vorbirii, modificãrile vocii în funcţie de personajul ce vorbeşte ori situaţia prezentatã, în succesiunea logică a faptelor și după următorul plan de idei:
  1. Prezentarea locului în care trăia şoricelul şi mama sa;
  2. Nemulţumirea şoricelului faţă de glasul mamei;
  3. Încercările mai multor animale de a-l adormi pe şoricel;
  4. Încântarea şoricelului de vocea mieroasă a pisicii;
  5. Spaima mamei şoricioaice la dispariţia şoricelului;- naratiunea


- explicatia
Planșe sugestive pentru momentele subiectuluifrontal

7’


- verificarea capacitatii de a urmari cu atentie naratiunea educatoarei
concomitent cu observarea suportului intuitiv
   4.
 


5.OBȚINEREA PERFORMANȚEI -

Fixarea conținutului de idei

ASIGURAREA RETENȚIEI ȘI TRANSFERULUI
– Valorificarea mesajului educativ

O2
O3
O4


O3
O4
Voi verifica modul de intelegere a continutului, folosind materialul intuitiv, stabilind cu ajutorul copiilor, episoadele povestirii în succesiunea lor logică.
Voi valorifica mesajul etic si moral prin comentarea faptelor personajelor:
-V-a plăcut povestea?
Aş vrea să văd cât aţi fost de atenţi.
-Despre cine este vorba în poveste?
-Cum era  şoricelul?
-De ce era şoricelul prostuţ?
-Cine era şoricioaica bătrână?
-La cine a alergat mai întâi şoricioaica să cheme să fie dădaca şoricelului?
-I-a plăcut şoricelului cum i-a cântat raţa?
-Ce a făcut mama şoricelului văzând că şoricelului nu ia plăcut  cum cânta  raţa?
Pe cine?
-I-a plăcut şoricelului cum cântă broscuţa?
-Cine a venit apoi s-i cânte şoricelului?
-Cum a cântat purcica?
-După purcică, cine a venit să legene şoricelul?
-I-a plăcut şoricelului vocea iepei?
-Pe cine a mai chemat mama şoricelului să vină, să-i legene copilaşul?
-Auzea şoricelul cum cânta ştiuca?
-De ce?
-Cine a fost ultima dădacă a şoricelului?
-Cum a fost vocea pisicăi?
-A adormit şoricelul în timp ce-i cânta pisica?
-Cum s-a terminat povestea?
Se va purta apoi o scurtă conversație cu privire la mesajul educativ al povestirii:
-Ce credeţi că s-a întâmplat cu şoricelul cel prostuţ?
-Credeţi că a făcut bine şoricelul că a fost aşa de mofturos şi nu s-a mulţumit de felul cum i-a cântat mama lui?
-Ce l-a costat pe şoricel nemulţumirea?
-Deci trebuie să fim mulţumitori pentru părinţii noştrii.

-conversația

- elemente de problemati-zare

-explicația

- învățarea prin descoperire-conversația (euristică)

- învățarea prin descoperire

- elemente de problemati-zare
frontal

individu-al

frontal

individu-al

15


5

- verificarea capacității de a reține momentele importante ale povestirii

-capacității de a analiza faptele și comportamentele personajelor

- evaluarea capacității de exprimare corectă și coerentă  în propoziții clar formulate

-valorifica-rea gradului de înțelegere a mesajului educativ al povestirii
  


 6.


INCHEIEREA ACTIVITATII


a)      fixarea temei : Ce poveste ati ascultat astazi? ( solicitarea unui alt titlu pentru povestea audiata)
b)      se vor face aprecieri individuale si colective cu privire la participarea la activitate.-conversația
Stimu-lente
frontal

individu-al


1